Hulp nodig?

[email protected]

Wat zijn de wettelijke verplichtingen na het installeren van een camerasysteem?

Lachen naar het vogeltje

Als bedrijf koos u onlangs voor de installatie van een camerabewakingsysteem. Mogelijk voor het afschrikkken van mogelijke dieven, maar mogelijk ook voor het controleren van personeel. Er zijn enkele wettelijke vereisten waar u als bedrijf rekening mee moet houden.

Verplichtingen naar personeel

Het personeel van het bedrijf dient ingelicht te worden over de installatie van het CCTV systeem. Dit kan gebeuren in de arbeidsovereenkomst. Hierbij moeten minstens volgende gegevens vermeld worden:

 • Nagestreefde doel van het camerasysteem (bv. bewaking tegen diefstal in de ruime zin van het woord, dus zowel door personeel als door bezoekers. Alsook bescherming van het personeel en bedrijf). 
 • Melden indien de beelden al dan niet bewaard worden. Ook de plaatsing van de camera’s dient vermeld te worden.
 • Melden van als de camera al dan niet permanent is en wanneer deze gebruikt kan worden.

Sinds de nieuwe GDPR-regeling is hier niet langer een meldingsplicht. Wel dient het gebruik van de camera en de eventuele opslag van de beelden vermeldt worden in het gegevensverwerkingsregister. 

Verplichtingen naar klanten of bezoekers:

 • Hier geldt er wel een aangifteplicht. Dit kan via www.aangiftecamera.be waar er ingelogd dient te worden met eID. 
 • Een pictogram moet aangebracht worden aan de ingang met volgende gegevens: 
  1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”
  2. De naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen.
  3. Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
  4. In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO)
  5. In voorkomend geval, de website van de verwerkingsverantwoordelijke, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen. Bron. 
 • Een sjabloon van de pictogram (waarop de bijkomende gegevens vermeld dienen te worden), vindt u hier.

Opgelet bij verborgen camera’s.

Verborgen camera’s mogen in principe niet gebruikt worden, tenzij er een grondige reden is, zoals bijvoorbeeld verdenking van fraude. De wetgever stelt daarnaast ook dat geluidsopnames niets bijdragen voor het al dan niet vaststellen van fraude of diefstal. Dit is dus niet toegestaan.

Niet zeker of een verborgen camera al dan niet gebruikt mag worden? Of een bijkomende vraag? Contacteer ons!


Op zoek naar een camerasysteem? Als Axis-partner, wereldleider in IP camera’s, kunnen we u helpen.

Contacteer ons.